Nagy Vilmosné
Lelkipásztori kisegítő, Hitoktató
 
2000 óta tanítok hittant óvodás korúaktól a felnőttekig minden korosztálynak. Nagykozárban élek, 4 gyermekem van. Részt veszek iskolai, és plébániai hitoktatásban, szentségi felkészítésben, tanítok fogyatékkal élőket a város több pontján, és jegyes oktatáson is részt vállalok. Igeliturgiát vezetek a plébánia területén levő templomokban, és nyaranta táborokat szervezek a gyerekeknek.
Jelmondatom: „A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok” (Róm. 12,11) Ez a szolgálat hatja át az életemet, és ettől kapok örömet, életet az Egyházban.