Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége


Bemutatkozás


Madridban az Akció Katolika gyűlésen egy édesanya felvetette: "Mit tehetünk mi édesanyák, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket?"
Válaszul többen elhatározták, hogy naponta buzgón imádkoznak nem csak a saját, hanem minden édesanya gyermekének hitéért, és a hét egy napján, amelyet mindegyikük szabadon választhat, a templomban is elmondják imájukat.
A kis közösséghez mind több édesanya csatlakozott és 1987-ben megkapták a madridi bíboros érsektől az Egyház hivatalos jóváhagyását. Szent Mónikát, Szent Ágoston édesanyját választották eszményképül. Szent Mónika hosszú éveken át könyörgött fiáért, aki kora fiatalságától kezdve téveszmék és erkölcsi eltévelyedés áldozata lett. Szent Mónika Istenbe vetett bizalma sohasem ingott meg.
Hazánkba Róna Gábor jezsuita atya hozta el ennek a közösségnek a hírét. A kalocsai édesanyák kérésére ebben a városban 1992. augusztus 27.-én, Szent Mónika emléknapján alakult meg az első csoport, ezt követően az ország egész területén alakultak és alakulnak imacsoportok. 2009. június 4.-én a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóváhagyta, a Közösség Alapszabályzatát, így a Magyar Katolikus Egyház teljes védelmét és támogatását élvezhetjük. A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségéhez minden olyan katolikus édesanya, asszony vagy leány csatlakozhat, aki vállalja a közösség napi imájának elmondását, illetve a heti egyszeri templomban elvégzett imát.
Bartal Józsefné Veronika, kalocsai édesanya, a közösség világi elnöke, az "országos összekötőnk", aki az évi három alkalommal postázott körlevéllel tartja a kapcsolatot a csoportokkal, és tájékoztat bennünket a közösséggel kapcsolatos hírekről. Lelki vezetőnk Róna Gábor atya, aki a körlevélben és az évi két alkalommal rendezett országos illetve regionális találkozók alkalmával ad tanítást, buzdít bennünket az alázatos, és állhatatos közös imára. Közösségünk fővédnöke Dr. Erdő Péter bíboros úr.
Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége itt Gyárvároson, 10 évvel ezelőtt, 2000. december 2.-án ünnepélyes keretek között, zászlószenteléssel, szentmisével alakult meg. Pécs - gyárvárosi templomban minden hónap első szombaton 17 órakor van imaóránk, amit, közösségünk szándéka szerint a családokért bemutatott szentmise követ. Fontosnak tartjuk a gyermekeink, unokáink hitéért, megtéréséért rendszeresen mondott imánkat, hisz a mai világban nagyon sok veszély leselkedik gyermekeinkre, unokáinkra, és csak türelmes szeretetünkkel és imáinkkal, jó példát mutató életünkkel tudjuk megvédeni őket.
Gyárvárosi közösségünk 2006. augusztus 26.-án rendezett országos találkozónkon látta vendégül az ország minden részéből érkező közel 700 édesanyát.
2010. december 4.-én (első szombaton) ünnepeltük megalakulásunk 10.évfordulóját és adtunk hálát az elmúlt évek kegyelmeiért, ima meghallgatásaiért. 16.30 órakor Szentségimádás, 18 órakor hálaadó szentmisénk volt. A szentmisét Erb József atya, bonyhádi plébános mutatta be, akit elkísértek a bonyhádi "szentmónikás" édesanyák is. E szép ünnepünkön a közelünkben levő Szent Mónika közösségek is megtiszteltek bennünket, így Mecseknádasd, Hidas, Somberekről érkeztek édesanyák.
Szeretettel hívjuk és várjuk a családokért, gyermekeink, unokáink hitéért, megtéréséért imádkozó, engesztelő édesanyákat, családokat.
Aki a Közösséghez kíván csatlakozni, minden hónap első szombatján várjuk, 16.30-ra közös imaóránkra és szentmisénkre.
Édesanyák fogjunk össze az imában!
Közösségünk minden évben Mikulásra vagy Karácsonyra ajándékcsomagot készít  a hittanra illetve szentmisére járó gyerekeknek.